AktualnościWszystkie

Aktualizacja godziny- LI sesja Rady Powiatu

30 września o godz. 10:00 odbędzie się LI sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie LI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku LI sesji Rady Powiatu.
 3. Wybór sekretarza LI sesji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie protokołów XLVIII, XLIX i L sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za I półrocze 2022 r.
 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) nadania pośmiertnie honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Ostrzeszowskiego”
  b) zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2022 rok,
  c) zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2022-2028,
  d) przyjęcia Powiatowego programu opieki nad zabytkami powiatu ostrzeszowskiego
  na lata 2022-2025,
  e) ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2022 roku,
  f) zmiany uchwały Nr VII/57/2019 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
  za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających
  ze stosunku pracy, w tym szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ostrzeszowski.
 8. Podjęcie stanowiska w sprawie powstania ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi wojewódzkiej Rojów-Kobyla Góra.
 9. Sprawozdanie Starosty Ostrzeszowskiego z pracy zarządu powiatu między sesjami.
 10. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad.
Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content