AktualnościKonwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego

Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego – Zawidowice 11-12 czerwca 2018

Sytuacja finansowa szpitali, cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych oraz ostatnie zmiany prawne w obszarze funkcjonowania  samorządów to główne tematy ostatniego posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego, który 11 i 12 czerwca odbywał się w Zawidowicach k. Pleszewa.

Pierwszy dzień posiedzenia zdominowany został przez tematy medyczne. Obrady rozpoczęło wystąpienie p. Krzysztofa Bestwiny – dyrektora szpitala w Gnieźnie i p. Iwony Wiśniewskiej – dyrektor szpitala w Kole,  którzy na ręce przewodniczącego Konwentu  starosty Lecha Janickiego złożyli „Stanowisko Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych w sprawie wzrostu finansowania świadczeń medycznych w szpitalach powiatowych od II półrocza 2018 r.” Z  kolei o inwestycjach w powiatowych i marszałkowskich szpitalach mówił członek zarządu Województwa Wielkopolskiego p. Maciej Sytek. Pan Marszałek, wsparty merytorycznie przez Wojciecha Ołdyńskiego – Wiceprezesa Zarządu Spółki Szpitale Wielkopolski, która odpowiada za wdrożenie  projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” przedstawili aktualny stan realizacji tego pilotażowego na skalę kraju projektu. Drugi towarzyszący marszałkowi gość- p. Paweł Makowski z Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego skupił się natomiast na najważniejszych sprawach związanych z realizacją projektów cyfryzacji powiatowych zasobów geodezyjnych.

Drugi dzień obrad  otworzył p. Marcin Chodynicki – Kierownik Działu Rozwoju Sprzedaży Blue Gaz Sp. z o.o., który zaprezentował zebranym możliwości rozwoju sieci gazowych w oparciu o projekty gazownicze LNG, zaś po nim głos zabrał Maciej Kozik – Prezes Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Prezes WOKiSS-iu  oraz specjalista prawa samorządowego dr Sypniewski dokonali wykładni ostatnich zmian prawnych, jakie znalazły się na drodze legislacyjnej, a które mają duże znaczenie dla wielkopolskich samorządowców.

Marzena Pomorska
Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content