AktualnościWszystkie

Konkurs na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku w powiecie ostrzeszowskim.
Ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej naklada na samorządy powiatowe obowiązek zapewnienia obywatelom dostępu do tego typu usług.
Jest to zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej, realizowane przez powiat samodzielnie lub w porozumieniu z gminami, na które powiat otrzymuje dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa.
W powiecie ostrzeszowskim będą funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym prowadzenie jednego z nich zostanie powierzone organizacji pozarządowej, wyłonionej w otwartym konkursie ofert. W punkcie tym, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, organizacja pozarządowa prowadzi również nieodpłatne  mediacje.
Oferty należy składać do 25 listopada; wyłonienie organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu nieodplatnej pomocy prawnej nastąpi do 30 listopada.
Pełny tekst uchwały Zarządu w sprawie konkursu znajduje się tutaj:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content