AktualnościWszystkie

Konkurs na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 roku na terenie powiatu ostrzeszowskiego.
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nakłada na samorządy powiatowe obowiązek zapewnienia obywatelom dostępu do tego typu usług.
Jest to zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej, realizowane przez powiat samodzielnie lub w porozumieniu z gminami, na które powiat otrzymuje dotację z rezerwy celowej budżetu państwa.
W powiecie ostrzeszowskim będą funkcjonowały dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym prowadzenie jednego z nich zostanie powierzone organizacji pozarządowej, wyłonionej w otwartym konkursie ofert. 
Oferty należy składać do 16 listopada. Wyłonienie organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpi do 30 listopada.

Pełny tekst uchwały Zarządu w sprawie konkursu znajduje się tutaj:
http://bip.powiatostrzeszowski.pl/a,33361,uchwala-zarzadu-powiatu-z-23-pazdziernika-2023-roku-w-spawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-.html

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content