AktualnościWszystkie

Komisja zdrowia o bezpieczeństwie i kwarantannie

6 października odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych Rady Powiatu. W pierwszej części posiedzenia naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Ostrzeszowie aspirant sztabowy Adam Jańczak złożył informację na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w 2019 roku.

Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Ostrzeszowie asp. szt. Adam Jańczak
Od lewej: A. Suchanecki, A. Jańczak, B. Łuczak, J. Mucha, Z. Witkowska, K.Sikora, M. Staniszewska

W roku ubiegłym wszczęto ogółem 708 postępowań przygotowawczych (w 2018 roku 762), co dało dynamikę na poziomie 92,9%, przy jednoczesnym wzroście liczbie przestępstw stwierdzonych. W analizowanym roku stwierdzono bowiem 968 przestępstw, tj. o 32 więcej niż w roku 2018. Wykrywalność ogólna w 2019 roku ukształtowała się na poziomie 85,7%.
W zakresie przestępczości pospolitej wszczęto ogółem 120 (w roku poprzednim 135 ), w toku których stwierdzono łącznie 113 (w poprzednim roku 144) przestępstwa pospolite. Wykrywalność tych przestępstw ukształtowała się na poziomie 76,8%.
W roku 2019 odnotowano spadek przestępstw z kategorii kradzieży z włamaniem do obiektów. Wszczęto 29 postępowania przygotowawcze w 2018 odnotowano łącznie 33 tego typu przestępstw. W tej kategorii wykrywalność ukształtowała się na poziomie 59,46%.
W zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej w minionym roku wszczęto łącznie 47 postępowania przygotowawcze tj. o 12 postępowań więcej niż 2018. Wzrosła też liczba ujawnionych czynów z 72 w roku 2018 do 85 w roku 2019. W prowadzonych postępowaniach zabezpieczono łącznie 1729,65 gramów narkotyków.
Jak podkreślił asp. Adam Jańczak, w ubiegłym roku nie ujawniono przypadków wprowadzania do obrotu dopalaczy.
W 2019 roku odnotowano w powiecie ostrzeszowskim 37 wypadków drogowych, w których zginęło 7 osób, a 36 zostało rannych. Liczba kolizji drogowych wzrosła z 461 do 507.
Najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych w 2019 roku było niedostosowanie prędkości do warunków jazdy (79), nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (61), nieprawidłowe cofanie (61), niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami (58), nieprawidłowe skręcanie (43), nieprawidłowe wymijanie (42), nieprawidłowe wyprzedzanie (24), nieprawidłowe omijanie (19). 2 zdarzenia zostały spowodowane przez pieszych.
Ponadto w porządku obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych Rady Powiatu znalazła się informacja o przebiegu kwarantanny w powiecie ostrzeszowskim.
Otóż na terenie działania KPP w Ostrzeszowie, do 16 września odnotowano 48 przypadków naruszenia dyspozycji przepisu art. 116 k.w., tj. gdy osoby skierowane do odbycia kwarantanny nie stosowały się do nakazu przebywaniania w miejscu deklarowanym lub wskazanym do jej odbywania, albo w przypadku cudzoziemców, nie stawiły się do takiego miejsca po przekroczeniu polskiej granicy oraz 3 przypadki naruszenie dyspozycji art. 165 k.k., gdy osoby zarażone nie stosowały się do nakazu poddania się izolacji domowej.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content