AktualnościWszystkie

Komisja rewizyjna o publicznym transporcie zbiorowym

Zgodnie ze swoim rocznym planem pracy Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w listopadzie przeprowadziła kontrolę świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. Na ostatnim swoim posiedzeniu komisja przyjęła protokół przeprowadzonej kontroli. Protokół omówiono w obecności kierownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego Sławomira Gajewskiego.

Po upadłości przedsiębiorstwa transportu osobowego PKS w Ostrowie Wielkopolskim w powiecie zabrakło kompleksowego rozwiązania transportu pasażerskiego. W związku z tym powstała pilna konieczność zorganizowania w ramach całego powiatu systemu transportu zbiorowego do szkół ponadpodstawowych i zakładów na terenie miasta i gminy Ostrzeszów. Starosta zorganizował spotkanie z wójtami i burmistrzami z terenu powiatu ostrzeszowskiego, jednak pomysł ten spotkał się z różnym odbiorem ze względu na współfinansowanie przedsięwzięcia. Po przeanalizowaniu korzyści i zagrożeń wstępnie ustalono, że organizacją zadania zajmie się samorząd powiatowy. Lokalne firmy transportu pasażerskiego nie podjęły się kompleksowej organizacji przewozów na terenie powiatu, wobec czego podjęto rozmowy na obsługę przewozów z firmą zewnętrzną Euromatpol. Wstępnie ustalono zakres potrzeb: liczbę linii, sieć komunikacyjną powiatu, odpłatność za 1 km, wysokość dopłaty z funduszu przewozów autobusowych, wielkość taboru i liczbę kierowców. Ze względu na zbliżający się początek roku szkolnego zdecydowano się podpisać umowę z firmą Europatpol.

Szczegółowe ustalenia finansowe i organizacyjne zawierają uchwały Rady Powiatu. Kolejne umowy dotyczące transportu publicznego zostały zawarte z tą samą firmą w kolejnych latach: 2022, 2023 i na rok 2024. Zostało zawarte również porozumienie z samorządami miast i gmin powiatu ostrzeszowskiego o współfinansowaniu przewozów.  
Obecnie stawka łączna tj. opłata za 1 km wynosi 3,37 zł:
– 3,00 zł – dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (wojewoda wielkopolski)
– 0,34 zł – dopłata samorządów powiatu
– 0,03 zł – rozsądny zysk przedsiębiorcy.

Sieć komunikacyjna powiatowych przewozów pasażerskich jest ogólnodostępna. W okresie wakacji letnich ze względu na brak uczniów szkół średnich na niektórych liniach komunikacja jest częściowo ograniczana. Firma Euromatpol na niektórych deficytowych liniach (z małą liczbą pasażerów) przewozy realizuje mniejszymi autobusami. Ze względu na brak możliwości korzystania z byłego dworca autobusowego przystanki i wiaty przystankowe usytuowano przy ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz niedaleko zespołów szkół nr 1 i nr 2 (przystanki). Na kilku liniach ze względu na nadliczbową liczbę pasażerów zostały dołożone dodatkowe kursy. W opinii kierownictwa Wydziału Komunikacji przedsięwzięcie przewozowe na terenie powiatu ostrzeszowskiego odbywa się bez zakłóceń, a cele oświatowe i społeczne zostały osiągnięte – czytamy w protokole Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do punktualności przewoźnika. Wśród zaleceń pokontrolnych znalazło się między innymi bieżące analizowanie liczby kursów i pojazdów w stosunku do liczby pasażerów, poszukiwanie nowej lokalizacji dworca autobusowego oraz opracowanie projektu wiaty przystankowej chroniącej od deszczu, śniegu i wiatru a wyglądem nawiązującej do architektury lokalnej. Po ustaleniu wyglądu i funkcji nowej wiaty komisja proponuje porozumienie w sprawie współfinansowania z samorządami zainteresowanymi wymianą wiat na swoim terenie.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content