AktualnościWszystkie

Komisja finansów o szpitalu

Aktualna sytuacja Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia była zasadniczym tematem posiedzenia Komisji Finansów i Mienia Rady Powiatu. W związku z poruszanymi tematami gośćmi posiedzenia byli prezes  OCZ Zbigniew Kluczkowski oraz główna księgowa Katarzyna Kwiatkowska.

– Na posiedzeniu przeanalizowano dane finansowe oraz raporty statystyczne dotyczące liczby świadczeń na oddziałach szpitalnych, izbie przyjęć, wieczorynce i w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wskaźniki szpitalne (przyjęcia, wypisy, zgony, średni czas pobytu, porody, wskaźniki śmiertelności, wykorzystanie łóżek), realizację umów z NFZ (nadwykonania), przychody i koszty poszczególnych oddziałów, poradni, zespołu ratownictwa medycznego oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

– W ostrzeszowskim szpitalu pracują wszystkie dotychczasowe oddziały. Zmiany, jakie wprowadzono, by pozyskać oszczędności dotyczyły systemu organizacji pracy i systemu zaopatrzenia. Została też ograniczona liczba łóżek (na chirurgii z 24 do 16, na ginekologii z 24 na 10, na neonatologii z 16 na 8) i co za tym idzie pewna liczba personelu medycznego. Na pediatrii, internie, oddziale paliatywnym oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym liczba łóżek nie uległa zmianie. Działania oszczędnościowe będą kontynuowane.

– Nie ma zgody działających w OCZ związków zawodowych na ograniczenie finansowania przez OCZ zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ani na zawieszenie pakietu świadczeń w zakresie jubileuszówek i odpraw.

– Przekształcenie spółki prawa handlowego, jaką jest obecnie OCZ, w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest prawnie możliwe, ale trudno wykonalne. Należałoby zlikwidować Spółkę i powołać SPZOZ, co wiązałoby się z ze spełnieniem szeregu wymogów, których szpital obecnie nie jest w stanie wykonać.

– Placówka z czterema podstawowymi oddziałami, zdaniem większości radnych powinna nadal funkcjonować. Są oddziały i odcinki dochodowe, są też bardzo deficytowe, które powinny być utrzymywane ze względów społecznych i będą działały dopóki pozwoli na to sytuacja ekonomiczna placówki. Samorząd powiatowy będzie nadal wspierał finansowo i organizacyjnie Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content