AktualnościWszystkie

Jest promesa inwestycyjna w ramach Rządowego programu odnowy zabytków

Otrzymaliśmy wstępną promesę inwestycyjną z Rządowego programu odnowy zabytków na realizację zadania pn. Dostosowanie zabytkowej infrastruktury społecznej w powiecie ostrzeszowskim do potrzeb funkcjonalno-użytkowych. Planowana inwestycja obejmuje wszystkie trzy prowadzone przez powiat Domy Pomocy Społecznej:

  1. Prace przy zabytkowym budynku podworskim w Myślniewie, będącym z zasobach Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze obejmą izolację poziomą ścian piwnicznych oraz instalację odwodnienia budynku i wód opadowych.
  2. Prace przy zabytkowym budynku będącym w zasobach DPS Kochłowy będą związane z dostosowaniem budynku mieszkalno-terapeutycznego do aktualnych wymagań  przeciwpożarowych. Prace dotyczyć będą m.in. przegrody ppoż. między dwoma częściami budynku, okien dachowych i drzwi do klatki schodowej, wykonania nowej instalacji Systemu Alarmowania Pożarowego (czujników dymu i innych urządzeń, których zadaniem jest wczesne wykrycie pożaru), oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
  3. W zabytkowym budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach zostanie wykonana wymiana systemu sygnalizacji pożaru. Zakres prac będzie obejmował instalację centrali, zasilacza pożarowego, modułów sterujących, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, czujników i sygnalizatorów akustycznych.

Całość zadania ma kosztować 1 mln zł; dofinansowanie z Rządowego programu odnowy zabytków wyniesie 980 tysięcy złotych. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na grudzień przyszłego roku.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content