AktualnościWszystkie

IV sesja Rady Powiatu

22 stycznia odbyła się IV sesja Rady Powiatu VI kadencji. Radni podjęli dwie uchwały: w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym w Książenicach oraz w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej.
Pierwsza uchwała określa zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym,  w którym może zamieszkiwać osoba, która ze względu na trudną sytuację życiową opuściła rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakłady dla nieletnich.
Druga uchwała jest związana z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wojewodowie zlecają przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, na potrzeby powiatowych komisji lekarskich i w tym celu zawierają porozumienia z powiatami. Umożliwia to sprawne przeprowadzenie corocznej kwalifikacji wojskowej.
Szczegółowe zasady dotyczące wykonania zadania określonego w uchwale Rady Powiatu regulować będą zapisy porozumienia zawartego pomiędzy wojewodą wielkopolskim a powiatem ostrzeszowskim. Porozumienie to realizowane będzie w terminie od dnia podpisania do 31 lipca 2019 roku.
Pełna treść obu uchwał ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content