AktualnościWszystkie

Intronizacja Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

16 czerwca odbyły się uroczystości intronizacji Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Ostrzeszowie. Intronizacja rozpoczęła się mszą w kościele pw. św. Królowej Jadwigi. Po nabożeństwie kurkowi bracia w asyście pocztów sztandarowych przemaszerowali na strzelnicę bracką przy ulicy Cichej. Tam odbyła się tradycyjna ceremonia intronizacyjna, którą poprowadził Najstarszy Bractwa Adam Warzybok. Na uroczystość przybyli bracia kurkowi z trzynastu zaprzyjaźnionych bractw kurkowych okręgu ostrowskiego, prezes Okręgu Centralnego Jan Klauza, władze samorządowe miasta i powiatu, przedstawiciele duchowieństwa, a także przyjaciele i rodziny kurkowych braci.

Królem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego został Jacek Zasiadczyk. Ustępujący król Adam Mickiewicz przekazał królewski łańcuch swojemu następcy otrzymując w zamian pamiątkowy medal. Tytuł Pierwszego Rycerza zdobył Andrzej Grzyb, a Drugim Rycerzem został Jacek Pochanke.

Zgodnie z bracką tradycją uroczystości intronizacyjne stały się okazją do rozegrania zawodów strzeleckich i wręczenia brackich odznaczeń. Najważniejsze trofeum – Basztę Kazimierzowską ufundowaną przez starostę ostrzeszowskiego – zdobył Tomasz Żychlewicz. Statuetkę w imieniu starosty wręczyła członkini Zarządu Powiatu Anna Mądra.

Strzelanie do tarczy intronizacyjnej:
I miejsce ex aequo: Teofil Fengier i Andrzej Czajka,
II miejsce: Zofia Lawendowicz,
III miejsce: Paweł Oscypiuk.
Strzelanie do Kura:
I miejsce: Tomasz Dembski,
II miejsce: Paweł Oscypiuk,
III miejsce: Oliwia Warzybok.
Strzelanie o szablę posła Andrzeja Grzyba:
I miejsce: Jan Ciachyra,
II miejsce: Dominik Skrzypczak,
III miejsce: Adam Warzybok.
Punktowa:
I miejsce: Janusz Nowak,
II miejsce: Zofia Lawendowicz,
III miejsce: Dominik Skrzypczak.

Medal Zasługi Okręgu Centralnego za szczególne osiągnięcia w popularyzacji idei bractw kurkowych otrzymali: Andrzej Grzyb, Jacek Pochanke i Adam Warzybok.

Król Jacek Zasiadczyk będzie sprawował obowiązki związane z reprezentowaniem ostrzeszowskiego bractwa przez rok – do kolejnych zawodów strzeleckich o najwyższy tytuł.

Bractwo kurkowe to pochodząca ze średniowiecznej Europy Zachodniej organizacja ucząca mieszczan posługiwania się bronią na wypadek konieczności obrony murów miejskich. Pierwsze bractwa kurkowe na ziemiach polskich powstawały na przełomie XIII i XIV wieku. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrzeszowie powstało w 1850 r., jednak jeszcze w okresie zaborów zostało zlikwidowane. Reaktywowano je w 1925 r., ale działalność przerwał wybuch II wojny światowej. Reaktywowano je ponownie w 1996 r., a rok później weszło w skład Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Jego statutowym celem jest ćwiczenie braci i sióstr w używaniu broni palnej oraz pielęgnowanie poczucia obowiązków obywatelskich względem ojczyzny.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content