Aktualności

Informacja o naborze do szkół ponadpodstawowych

Poprzez system NABÓR, e-mail oraz w szkołach zostały opublikowane listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób, które ubiegały się o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych dla, których Powiat Ostrzeszowski jest organem prowadzącym. Absolwenci szkół podstawowych, najchętniej wybierali technika następnie licea i szkoły branżowe.

W podziałach na poszczególne szkoły ponadpodstawowe liczba zainteresowanych kształtowała się następująco:

Analizę najczęściej wybieranych przez kandydatów kierunków przedstawia poniższa tabela:

Podsumowując, do szkół ponadpodstawowych zakwalifikowało się z pierwszej preferencji 87% kandydatów, z drugiej 8% kandydatów, a z trzeciej 4%.

Od dziś do 21 lipca należy potwierdzić swoją wolę podjęcia nauki w szkole zanosząc do sekretariatu oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane w systemie i szkołach 24 lipca, a od 25 lipca rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content