AktualnościWszystkie

III sesja – wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu

Po uprzednim przyjęciu Raportu o stanie powiatu ostrzeszowskiego, na swojej III sesji (28 czerwca) Rada Powiatu w Ostrzeszowie jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

Wotum zaufania to podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała wyrażająca zaufanie do działalności Zarządu, aprobująca jego bieżącą działalność. Na podstawie Ustawy o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu co roku przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Dokument obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada rozpatruje dokument na sesji absolutoryjnej.

III sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie była sesją absolutoryjną, w związku z czym zaprezentowano na niej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, a także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Rada zapoznała się również ze sprawozdaniem finansowym, a także z uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu. Po dyskusji Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok oraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie za 2023 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie. Również w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostrzeszowie za rok 2023 radni byli jednomyślni.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content