AktualnościWszystkie

Europejskie doświadczenie zawodowe w Zespole Szkół nr 2

Jak poinformowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, wniosek Zespołu Szkół nr 2 został zatwierdzony do realizacji z listy rezerwowej Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe Konkurs 2020 i otrzymał dofinansowanie z projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 148. 706 euro, czyli 633.918 zł. Ostateczna kwota dofinansowania zostanie określona po zweryfikowaniu dokumentów kontraktowych. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu oraz zasad jego wykorzystywania będą określone w umowie finansowej.
Ze względu na koniec fazy programowania środków w ramach POWER, a także sytuację epidemiczną związaną z COVID-19, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – instytucja zarządzająca projektem „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, podjęło decyzję o zastosowaniu mechanizmu zwiększającego kontrolę nad wydatkowaniem środków przez beneficjentów z konkursu 2020 przez co Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zobowiązana jest do wprowadzenia nowych zasad. Między innymi zgodnie z nowymi wytycznymi, realizacja wszystkich projektów rozpoczyna się automatycznie się 1 października, a beneficjenci mogą realizować 3 rodzaje projektów – dwunasto, osiemnasto lub dwudziestoczteromiesięczne.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content