AktualnościWszystkie

Dwa dni debat, rozmów i szukania rozwiązań – Europejskie Forum Samorządowe

Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu miast, gmin, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym kraju. W dniach 17-18 października 2023 roku w Poznaniu, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich spotkali się przedstawiciele administracji, biznesu oraz środowisk naukowych. W Poznań Congress Center na uczestników Forum czekały debaty, dyskusje z ekspertami, warsztaty, rozmowy biznesowe i kuluarowe oraz wiele innych form wymiany myśli.

Temat jednej z dyskusji panelowych brzmiał „Nie tylko infrastruktura techniczna. Dostarczanie usług społecznych kluczem do rozwoju lokalnego” a wśród panelistów znalazł się Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego, Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki oraz Anna Bańkowska – członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Domów Pomocy Społecznej i Magdalena Pietrusik-Adamska – dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

Samorządowy sektor usług społecznych czeka w perspektywie kilku najbliższych lat wiele zmian. Dużym wyzwaniem będzie wdrożenie założeń przyjętych w dokumencie „Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.)”. W trakcie panelu został poruszony temat deinstytucjonalizacji w sektorze społecznym, zmiany roli i zadań domów pomocy społecznej, świadczenia nowych usług przez samorządy nastawionych w większym zakresie na zapewnienie usług środowiskowych ale też swoistej „konkurencji o klienta i o kadry”, jaka zaczyna być widoczna pomiędzy sektorem pomocy społecznej a sektorem ochrony zdrowia. Uczestnicy panelu postarali się również odpowiedzieć na pytanie czy i jaki wpływ może mieć wdrożenie Strategii na sytuację opiekunów osób niesamodzielnych na rynku pracy, zarówno w kontekście możliwości łączenia pracy zawodowej z opieką nad osobą wymagającą wsparcia, jak i kreowania nowych miejsc pracy w sektorze społecznym.

Moderatorką spotkania była Bernadeta Skóbel – radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content