AktualnościWszystkie

Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrzeszowie ogłosił nabór wniosków od 19 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku na DOTACJE DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW, o której mowa w art. 15zze4  ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2020 poz. 2255).
Wnioski należy składać  wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl po uruchomieniu przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii użyteczności w postaci elektronicznego formularza wniosków  po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą rozpatrywane. Złożone  wnioski  zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym,
Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy www.praca.gov.pl oraz za niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.  
Szczegółowe  informacje  można uzyskać pod numerem telefonu: 62 7320790 w godz. od 8.00 do 14.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: poos@praca.gov.pl

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content