AktualnościWszystkie

Doradztwo zawodowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrzeszowie

Od kilku lat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrzeszowie funkcjonuje doradztwo zawodowe.  Co roku opracowywany jest Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, którego celem jest pomoc uczniowi w podejmowaniu trafnej decyzji zawodowej i edukacyjnej oraz przekazywanie informacji o zawodach, stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.                                               

W celu aktywizacji uczniów dyrekcja SOSW wraz ze szkolnym doradcą zawodowym, nawiązała współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrzeszowie, szkołami ponadpodstawowymi realizującymi naukę zawodu oraz z lokalnymi zakładami pracy. SOSW organizuje dla swoich wychowanków wycieczki i spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Wszystko po to, by rozpoznać predyspozycje i zainteresowania uczniów.
W rozpoznaniu predyspozycji zawodowych uczniów w Specjalnym środku Szkolno-Wychowawczym wykorzystuje się nowoczesne metody badawcze i, co podkreśla doradca zawodowy Michał Raczyński,  formy prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w SOSW łamią stereotypy o braku możliwości podjęcia pracy przez osobę niepełnosprawną po ukończeniu szkoły, co dodaje przyszłym absolwentom wiary w siebie.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content