AktualnościWszystkie

Debata nad raportem o stanie powiatu ostrzeszowskiego w 2019 roku

Informujemy, że 30 czerwca 2020 r. podczas sesji Rady Powiatu w Ostrzeszowie odbędzie się debata nad Raportem o stanie powiatu ostrzeszowskiego za 2019 r.

W debacie głos zabrać mogą mieszkańcy naszego powiatu. Warunkiem jest pisemne zgłoszenie do przewodniczącego rady, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Raport o stanie powiatu ostrzeszowskiego za 2019 rok został opracowany na podstawie art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym (DZ. U. 2019 poz. 511 tj.), zgodnie z którym zarząd powiatu co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Jego rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi powiatu.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii, na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) dodano art. 15 zzzzzz do ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którym przedłużono termin składania raportu o stanie powiatu o 60 dni.

W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni, a także mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby uczestniczyć w debacie składa zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 150 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos
w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Raport przedstawia zwięzłą informację podsumowującą działalność Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie w 2019 roku, w szczególności uwzględniającą realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Informacje zawarte w Raporcie mają za zadanie służyć radnym powiatowym, jak i mieszkańcom powiatu ostrzeszowskiego do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, jakim jest powiat, jak również mogą być równolegle traktowane jako wytyczne do tworzenia nowych, przyszłościowych zadań.

Debata nad Raportem o stanie powiatu ostrzeszowskiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w Ostrzeszowie w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, ul. 21 Stycznia 2.

Zgłoszenia do udziału w debacie mieszkańcy mogą składać do 29 czerwca 2020 roku.

tutaj znajdziesz raport

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content