AktualnościWszystkie

Debata nad Raportem o stanie powiatu ostrzeszowskiego

Na najbliższej sesji Rady Powiatu w Ostrzeszowie – 28 czerwca – odbędzie się debata nad Raportem o stanie powiatu ostrzeszowskiego za 2023 rok.

W debacie głos zabrać mogą mieszkańcy naszego powiatu. Warunkiem jest pisemne zgłoszenie do przewodniczącego rady, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Raport o stanie powiatu ostrzeszowskiego za 2023 rok został opracowany na podstawie art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym (DZ. U. 2020 poz. 920 tj.), zgodnie z którym zarząd powiatu co roku, do 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Jego rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi powiatu.

W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni, a także mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby uczestniczyć w debacie składa zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 150 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Raport przedstawia zwięzłą informację podsumowującą działalność Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie w 2023 roku, w szczególności uwzględniającą realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Informacje zawarte w raporcie mają za zadanie służyć radnym powiatowym, jak i mieszkańcom powiatu ostrzeszowskiego do poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, jakim jest powiat, jak również mogą być równolegle traktowane jako wytyczne do tworzenia nowych, przyszłościowych zadań – podkreśla sekretarz powiatu Ireneusz Jeziorny.

Dokument znajduje się tutaj:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content