Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej w Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie.

Przedmiotem projektu jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZS Nr 2 w Ostrzeszowie przeznaczonego do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. W ramach inwestycji planowana jest także modernizacja infrastruktury towarzyszącej związanej z funkcjonowaniem boiska oraz budynków szkolnych w postaci ciągów komunikacyjnych oraz stanowisk parkingowych.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1.040.617,39 PLN
DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH: 900.000,00 PLN
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:18.04.2023r.- 19.09.2023r.

Back to top button
Skip to content