AktualnościWszystkie

Awans nauczycielski

16 grudnia uroczyście wręczono akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Natalii Calik – nauczycielce i psycholożce Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie. Dokument wręczył Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki w asyście członka Zarządu Powiatu i kierownika wydziału oświaty Adama Mickiewicza oraz dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Beaty Rybczyńskiej.

W komisji egzaminacyjnej pod przewodnictwem Adama Mickiewicza pracowali: przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Elżbieta Kubiak, dyrektor PPP Beata Rybczyńska oraz eksperci: Izabela Banasiak (organizacja i zarządzanie oświatą, filologia germańska, oligofrenopedagogika, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, bibliotekoznawstwo) i Maria Patacz (teologia, matematyka, ewaluacja pedagogiczna, technika z wychowaniem komunikacyjnym, doradztwo zawodowe).

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content