AktualnościWszystkie

Aktywizacja młodych bezrobotnych

Rada Powiatu zatwierdziła do realizacji projekt Powiatowego Urzędu Pracy aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrzeszowskim, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rada Powiatu zatwierdziła do realizacji projekt Powiatowego Urzędu Pracy aktywizacji osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrzeszowskim, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Projekt wartości 1 970 688 zł będzie realizowany przez 2 lata – od stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku. 84,28% wyniesie wkład Unii Europejskiej, a 15,72% wkład krajowy.
W odpowiedzi na nabór wniosków, ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie złożył projekt pozakonkursowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku
W ramach działań jakie podejmie PUP w Ostrzeszowie znajdą się takie formy wsparcia jak: szkolenia zawodowe, staże oraz jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje).
Rezultatem realizacji projektu ma być podjęcie zatrudnienia przez 39% osób w najtrudniejszej sytuacji (w  tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami) oraz 54% dla pozostałych osób nienależących do wymienionych grup.
W świetle procedur naboru projektów pozakonkursowych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt wymagał zatwierdzenia przez Radę Powiatu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content