AktualnościWszystkie

Absolutoryjna sesja Rady Powiatu

30 czerwca o godzinie 9:00 odbędzie się XLVIII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Ostrzeszowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XLVIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku XLVIII sesji Rady Powiatu.
3. Wybór sekretarza XLVIII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołów XLV, XLVI i XLVII sesji Rady Powiatu.
5. Debata nad Raportem o stanie powiatu ostrzeszowskiego za 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania.
7. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym.
10. Przedstawienie Uchwały nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie za 2021 rok wraz z przedstawieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o uchwale komisji rewizyjnej.
11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym oraz absolutorium.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie za 2021 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2022 rok,
b) zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2022-2028.
17. Sprawozdanie Starosty Ostrzeszowskiego z pracy zarządu powiatu między sesjami.
18. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie obrad.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content