AktualnościWszystkie

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Rada Powiatu w Ostrzeszowie na dzisiejszej – XXXII sesji – podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego w 2020 roku, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia komunalnego i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, podjęła uchwałę trzynastoma głosami „za”; trzech radnych wstrzymało się od głosu.
Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.413.912 zł przy planowanym deficycie w kwocie 1.718.779, bowiem dochody wykonano w wysokości 87.483.531 zł, czyli na poziomie 99,66%, a wydatki wykonano w kwocie 86.069.619 zł, co stanowi 96,17% wielkości planowanej.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content