AktualnościWszystkie

Komisja Rewizyjna – za absolutorium

Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę wykonania ubiegłorocznego budżetu powiatu ostrzeszowskiego i wystąpiła z wnioskiem do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2018 rok. Podstawą do podjęcia uchwały w tej sprawie było dla komisji roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Komisja wydała swoją opinię mając na względzie kryteria legalności, rzetelności, celowości oraz gospodarności. Komisja skupiła się na realizacji planów finansowych przez Zarząd Powiatu, efektywności jego działań w zakresie wykonaniu budżetu i uchwał z nim związanych, które były podejmowane przez Radę Powiatu ośmiokrotnie.
W toku podejmowania tych uchwał nie naruszono obowiązującego prawa, uchwały były podejmowane zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz z ustawą o finansach publicznych – napisano w uzasadnieniu do uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie za 2018 rok.
(…) należy stwierdzić, że powiat ostrzeszowski w ramach przekazanych środków tj. dotacji, subwencji oraz uzyskanych środków własnych realizował nałożone zadania zgodnie z ustawowymi zapisami.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO – 0954/25/3/Ka/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ostrzeszowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. Powyższe ustalenia Komisji Rewizyjnej dają podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2018 rok i wystąpienia do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostrzeszowie za 2018 rok (przyjęto jednogłośnie przy głosach 5 „za”) – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.
Sesja absolutoryjna, na której Rada Powiatu oficjalnie podsumuje ubiegłoroczny budżet odbędzie się 20 maja.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content