AktualnościWszystkie

Komisja Rewizyjna – za absolutorium

Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę wykonania ubiegłorocznego budżetu powiatu ostrzeszowskiego i wystąpiła z wnioskiem do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2018 rok. Podstawą do podjęcia uchwały w tej sprawie było dla komisji roczne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Komisja wydała swoją opinię mając na względzie kryteria legalności, rzetelności, celowości oraz gospodarności. Komisja skupiła się na realizacji planów finansowych przez Zarząd Powiatu, efektywności jego działań w zakresie wykonaniu budżetu i uchwał z nim związanych, które były podejmowane przez Radę Powiatu ośmiokrotnie.
W toku podejmowania tych uchwał nie naruszono obowiązującego prawa, uchwały były podejmowane zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym oraz z ustawą o finansach publicznych – napisano w uzasadnieniu do uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie za 2018 rok.
(…) należy stwierdzić, że powiat ostrzeszowski w ramach przekazanych środków tj. dotacji, subwencji oraz uzyskanych środków własnych realizował nałożone zadania zgodnie z ustawowymi zapisami.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO – 0954/25/3/Ka/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ostrzeszowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. Powyższe ustalenia Komisji Rewizyjnej dają podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2018 rok i wystąpienia do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostrzeszowie za 2018 rok (przyjęto jednogłośnie przy głosach 5 „za”) – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.
Sesja absolutoryjna, na której Rada Powiatu oficjalnie podsumuje ubiegłoroczny budżet odbędzie się 20 maja.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content