AktualnościWszystkie

244 posiedzenia Zarządu Powiatu

19 grudnia po raz 244 w VI kadencji zbierze się Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie.
Pod obrady Zarządu trafią między innymi takie zagadnienia jak:
– projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany regulaminu PCPR,
– autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie,
– Pismo ZAZ o dokonanie zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023 roku,
– aneksy do umowy o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działania ZAZ Książenice,
– wniosek ŚDS Kuźnica Grabowska o zatwierdzenie planu pracy na rok 2024.
– wniosek o zaopiniowanie dokumentu pt. „Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Ostrzeszów na lata 2023–2026”
– porozumienie z Miastem i Gminą Ostrzeszów w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej M i Gm. Ostrzeszów zadań powiatowej biblioteki publicznej,
– pismo Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o podziale środków Funduszu Pracy na 2024 rok.
– pismo Urzędu Gminy Kobyla Góra o zabezpieczenie środków na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5578P w Myślniewie o długości 510 m,
– wniosek o budowę drogi powiatowej  Marcinki–Weronikopole,
– informacja dot. podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2024 rok.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content