AktualnościWszystkie

241 posiedzenie Zarządu Powiatu

29 listopada odbędzie się 241 posiedzenie Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie.

Porządek obrad obejmuje między innymi takie zagadnienia jak:
– wykonanie zaleceń poaudytowych w Domach Pomocy Społecznej,
– zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie środków PFRON,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym w Książenicach,
– autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu,
– wnioski o dofinansowanie,
– wniosek PG Wody Polskie o wyrażenie opinii w powołaniu na stanowisko kierownika nadzoru wodnego w Namysłowie,
– petycja w sprawie akceptacji płatności bezgotówkowych w urzędach,
– zmiana projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych PFRON przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2023 roku,
– opinia Komisji Konkursowej po ocenie formalnej ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie ostrzeszowskim w 2024 roku,
– projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2024 roku na terenie powiatu ostrzeszowskiego,
– projekt zaleceń pokontrolnych po kontroli w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie,

  1. Omówienie:
  2. analizy oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2022, przez kierowników jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty,
  3. weryfikacji prawidłowość realizacji zadania publicznego pt. ”Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” w 2022 roku.
  4. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez powiat ostrzeszowski przedstawionego w projekcie budżetu na 2024 rok.
  5. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie WPF na lata 2024 – 2029.
  6. Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu ostrzeszowskiego na 2024 rok.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski
  8. Dane dotyczące rejestru beneficjentów rzeczywistych OCZ
  9. Projekt porozumienia w sprawie utworzenia Partnerstwa Południe Wielkopolski Działa Wspólnie oraz opracowania i wdrożenia strategii IIT.
Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content