AktualnościWszystkie

238 posiedzenie Zarządu Powiatu

7 listopada odbędzie się 238 posiedzenie Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie. Proponowany porządek obrad zawiera między innymi:
– ustalenie stawek czynszu najmu oraz okresu obowiązywania umów,
– protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej OCZ Sp.  z o. o. z 18.10.2023,
– projekt uchwały zarządu w sprawie powierzenia realizacji zadania oraz udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa dostępności usług medycznych dla mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego z uwzględnieniem opieki senioralnej oraz osób niepełnosprawnych”,
– projekt uchwały zarządu  w sprawie powierzenia realizacji zadania oraz udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wymiana systemu zasilania awaryjnego w energię elektryczną na wypadek czasowych, nagłych przerw w dostawie prądu wraz z dostosowaniem instalacji na terenie Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o.”,
– pismo Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych dochodach na 2024 rok – zadania administracji rządowej oraz poziom dotacji celowych,
– pismo PCPR w sprawie zapewnienia środków dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na 2024 rok,
– propozycje Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi do planu wydatków na 2024 rok,
– plan finansowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2024 rok,
– projekt uchwały rady Powiatu w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Ostrzeszów zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
– sprawa wymiany podłogi w auli ILO,
– stypendia i nagrody motywacyjno-edukacyjne Starosty Ostrzeszowskiego,
– wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej poprzez zamknięcie internatu,
– pismo wójta Kraszewic w sprawie zakupu Dworku w Kuźnicy Grabowskiej,
– rozliczenie Zakładu Aktywności Zawodowej z wydatkowania w 2023 roku dotacji podmiotowej,
– pismo Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich w sprawie propozycji działań na rzecz jednostek samorządu terytorialnego dla nowego parlamentu i rządu RP,
– zestawienie przychodów i kosztów OCZ Sp. z o.o. – stan na wrzesień br.,
– pismo Wojewody Wielkopolskiego – ćwiczenia taktyczne z wojskami pk. „DRAGON-24”.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content