AktualnościWszystkie

235 posiedzenie Zarządu Powiatu

10 października odbędzie się 235 posiedzenie Zarządu Powiatu. W pierwszej części posiedzenia Zarząd zwizytuje Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach, a na zakończenie odwiedzi Dom Dziecka w Książenicach.

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu przewiduje między innymi takie zagadnienia jak:

– pismo Ministerstwa Infrastruktury w sprawie kryteriów rezerwy subwencji ogólnej 2024 roku,

– pismo Ministra Finansów o przyznanej kwocie ze środków rezerwy subwencji ogólnej – nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,

– projekt uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego,

– nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

– wniosek ZS nr 1 o przyznanie godzin nauczania indywidualnego,

– opinia dyrektora PCPR w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora DPS Kochłowy,

– projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach,

– projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie w sprawie powierzenia realizacji zadania oraz udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa dostępności usług medycznych dla mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego z uwzględnieniem opieki senioralnej oraz osób niepełnosprawnych – ETAP I.”

– projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności powiatu ostrzeszowskiego,

– pisma Wojewody Wielkopolskiego wyrażające ostateczną zgodę na zwiększenie liczby miejsc pobytu dziennego w ŚDS w Doruchowie i ŚDS w Kuźnicy Grabowskiej,

– wniosek mieszkańców gminy Czajków o niezwłoczny remont nawierzchni dróg,

– wnioski do budżetu 2024.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content