AktualnościWszystkie

229 posiedzenie Zarządu Powiatu

10 sierpnia odbędzie się 229 posiedzenie Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie. Pod obrady Zarządu trafią między innymi takie zagadnienia jak:
– wnioski jednostek o dokonanie zmian w planie finansowym,
– wniosek OCZ Sp. z o.o. o podjęcie uchwały zezwalającej na nabycie składników aktywów trwałych oraz dofinansowanie przez powiat wkładu własnego do projektu pozyskania sprzętu do pracowni endoskopii,
– pismo DPS Marszałki o konieczności przeprowadzenia okresowej kontroli budynków,
– pismo Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o środkach z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności spółek wodnych,
– pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie uzgadniające zezwolenie na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi powiatowej Ostrzeszów – Turze m. Olszyna,
– umowa z gminą Kraszewice na udzielenie pomocy finansowej na zakup aparatury medycznej,
– protokół kontroli Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach przeprowadzonej przez ROPS w Poznaniu,
– wnioski ILO Ostrzeszów o przyznanie indywidualnego nauczania w roku szkolnym 2023/2024,
– wniosek 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej o ufundowanie sztandaru wojskowego,
– podziękowania Warszawskiego Instytutu Bankowości za wspólną realizację działań edukacyjnych „Bankowcy dla edukacji”.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content