AktualnościWszystkie

226 posiedzenie Zarządu Powiatu

12 lipca odbędzie się 226 posiedzenia Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie. W porządku obrad znajdą się miedzy następujące zagadnienia:

– pismo PFRON informujące o zwiększeniu środków na 2023 rok, uwzględniającym wzrost dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika WTZ,

– odpowiedź Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wsparcia domów pomocy społecznej z terenu powiatu ostrzeszowskiego,

– pismo Urzędu Gminy w Czajkowie o podjętej uchwale w sprawie dofinansowania zakupu aparatów RTG,

– wniosek radnego Stefana Hebisza o zgłoszenie drogi nr 5592 do Rządowego Funduszu Polski Ład – PGR.

– pismo wójta Czajkowa w sprawie złożenia wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach bieżących naborów,

– wniosek Zarządu Dzielnicy nr 3 w Ostrzeszowie o zgłoszenie do Programu Inwestycji Strategicznych modernizacji ul. Grunwaldzkiej w Ostrzeszowie.

– pismo Polskiej Sobotniej Szkoły w Drohobyczu o pomoc finansową na remont pomieszczeń,

– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027,

– wniosek Związku Powiatów Polskich o potrzebie zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i wprowadzenie wniosku do posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

– informacja ŚDS Doruchów z wykorzystania dotacji za okres 6 miesięcy.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content