AktualnościWszystkie

224 posiedzenie Zarządu

27 czerwca odbędzie się 224 posiedzenie Zarządu Powiatu. Pod obrady Zarządu trafią między innymi takie zagadnienia jak:
– wnioski o dokonanie zmian w planie finansowym,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2023 rok,
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działki nr 281/1, 281/2 o powierzchni łącznej 1,49 00 ha położonej w Kuźnicy Grabowskiej.
– projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych PFRON przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2023 roku,
– wystąpienie o przyznanie środków PFRON na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”,
– wniosek wójta gminy Czajków o złożenie wniosku do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 na modernizację odcinka drogi powiatowej na terenie gminy Czajków,
– projekt uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej,
– sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w 2022 roku,
– sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 2022 roku,
– stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwiększenia finansowania szpitali powiatowych,
– raport o sytuacji finansowej szpitali powiatowych,
– apel do władz państwowych finansowej szpitali powiatowych i apel do władz państwowych.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content