AktualnościWszystkie

206 posiedzenie Zarządu Powiatu

1 marca odbędzie się 206 posiedzenie Zarządu Powiatu. Porządek obrad przewiduje m.in. następującą tematykę:
– autopoprawki do projektów uchwał: zmiany w budżecie i zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej,
– wnioski szkół o przyznanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zatwierdzenie nauczania indywidualnego,
– wniosek o zakup karetki transportowej.
– protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli zasobów majątku chodnikowego powiatu.
– pismo radnego powiatowego A. Grzyba do Marszałka Woj. Wielkopolskiego o zlecenie wykonania projektu ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 449 Rojów – Kobyla Góra.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content