AktualnościWszystkie

Zgoda na zawarcie porozumień z gminami

Rada Powiatu wyraziła zgodę na zawarcie porozumień w sprawach powierzenia trzech drogowych zadań inwestycyjnych.  Stosowne uchwały podjęto na XVIII sesji Rady Powiatu.
Pierwsza uchwała dotyczyła udzielenia pomocy finansowej gminie Czajków oraz powierzenia realizacji  zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5585P w m. Czajków – Śniegule”. Powierzenie realizacji zadania, nastąpi na mocy umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu w Ostrzeszowie a Wójtem Gminy Czajków. Dofinansowanie powiatu na realizację zadania wyniesie 110 000 zł, a pozostałe środki będą pochodzić z budżetu gminy Czajków. Stosowne porozumienie w tej sprawie nastąpi na mocy umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu w Ostrzeszowie a Burmistrzem Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.
Na mocy kolejnej uchwały Rada Powiatu przekazała samorządowi miasta i gminy Grabów nad Prosną realizację przebudowy drogi powiatowej nr 5587 Grabów-Osiek w miejscowości Zawady.
Dofinansowanie powiatu ustalono na kwotę 131 014 zł; pozostałe środki na realizację zadań będą pochodzić z budżetu miasta i gminy Grabów nad Prosną. Powierzenie realizacji zadania nastąpi na mocy umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu w Ostrzeszowie a Burmistrzem Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.
Ostatnia uchwała dotyczyła udzielenia pomocy finansowej dla miasta i gminy Grabów nad Prosną oraz powierzenia realizacji  drugiego etapu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 5596 w Marszałkach. Rada wyraziła w niej zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia samorządowi Grabowa tego zadania. Wkład finansowy powiatu wyniesie 50 000 zł. Pozostałe środki na realizację zadania będą pochodzić z budżetu miasta i gminy Grabów nad Prosną.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content