AktualnościWszystkie

Zarząd Powiatu o stypendiach starosty

Zarząd Powiatu na ostatnim swoim posiedzeniu zatwierdził listę uczniów szkół ponadpodstawowych nominowanych do stypendium starosty. Dyrektorzy I Liceum Ogólnokształcącego oraz zespołów szkół nr 1 i nr 2 wytypowali ze swych szkół po dwóch kandydatów do stypendium starosty. Uczniowie ci spełniają wymogi określone Powiatowym Programie Wpierania Edukacji –  średnia ich ocen na  świadectwie promocyjnym nie jest mniejsza niż 5,0 i wszyscy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej celujące stopnie. Oprócz tych wymogów kandydaci do stypendium powinni dodatkowo spełnić jeden z następujących warunków: aktywnie uczestniczyć w pracach samorządu uczniowskiego, przyczyniać się do promocji powiatu (np. poprzez udział w przeglądach i konkursach innych niż przedmiotowe, na szczeblu co najmniej ponadpowiatowym), pomagać innym. Ostatnim warunkiem uzyskania stypendium jest co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania.
Stypendium starosty stanowiące pomoc o charakterze edukacyjnym  dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych jest przyznawane z budżetu powiatu w wysokości 250 złotych miesięcznie. Stypendia zostaną wręczone na III sesji Rady Powiatu – 28 grudnia.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content