AktualnościWszystkie

XXVII sesja Rady Powiatu

Dzisiaj odbyła XXVII sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Obradując w trybie zdalnym radni podjęli 3 uchwały:
– w sprawie zmian w tegorocznym budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2020 rok, które uwzględniały m.in. decyzje Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zwiększeniu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok w dziale Oświata i wychowanie o kwotę prawie 120 tysięcy złotych na zakup dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
– w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2020 roku – uchwała ta koryguje wcześniejszy podział środków; w związku z sytuacją epidemiczną zmniejszono środki na rehabilitację społeczną – na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Nie zmieniono wysokości dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się, ani  kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zwiększono natomiast dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Uchwalony wcześniej plan finansowy na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej społecznej pozostał niezmieniony. W sumie na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych ze środków PFRON powiat ostrzeszowski przeznaczono w tym roku 13 140,49 zł, a na rehabilitację społeczną 3 438 005,51 zł.
– w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa powiatu ostrzeszowskiego w Stowarzyszeniu „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” na czas nieokreślony. Z wnioskiem o podjęcie niniejszej uchwały wystąpiła prezes Stowarzyszenia OLGD w związku z koniecznością wyeliminowania wątpliwości dotyczących terminów członkostwa w stowarzyszeniu. Powiat ostrzeszowski jest członkiem SOLGD od 2028 roku.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content