AktualnościWszystkie

XXI sesja Rady Powiatu

30 czerwca o godzinie 10:00 odbędzie się XXI sesja VI kadencji Rady Powiatu w Ostrzeszowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku XXI sesji Rady Powiatu.
3. Wybór sekretarza XXI sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołów XIX i XX sesji Rady Powiatu.
5. Debata nad Raportem o stanie powiatu ostrzeszowskiego za 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania.
7. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ostrzeszowskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym.
10. Przedstawienie Uchwały nr 2/2020 Komisji Rewizyjnej z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie za 2019 rok.
11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o uchwale Komisji Rewizyjnej.
12. Zapoznanie się z opiniami innych Komisji Rady Powiatu w odniesieniu do wykonania budżetu za 2019 rok.
13. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym oraz absolutorium.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie za 2019 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2020 rok,
b) zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2020-2023,
c) rozpatrzenia skargi Piotra A. na Starostę Ostrzeszowskiego.
17. Sprawozdanie Starosty Ostrzeszowskiego z pracy zarządu powiatu między sesjami.
18. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie obrad.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content