AktualnościWszystkie

XLV sesja Rady Powiatu – podział środków PFRON

Rada Powiatu podjęła uchwałę ustalającą wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2022 roku.
Pula, jaką dysponuje w 2022 roku powiat ostrzeszowski na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych wynosi 4 247 771 złotych.
Wykaz zadań realizowanych w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zawiera między innymi:
– zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu,
– jednorazowa pomoc na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
– dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego,
– zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
– zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagającym pracownikom niepełnosprawnym,
– finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych, |
– finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych,
– refundacja wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.
Na te cele Rada Powiatu przeznaczyła 124 000 złotych.

Z kolei na rehabilitację społeczną ze środków PFRON w 2022 roku przeznaczono 4 123 771 złotych. Za te pieniądze planuje się realizację następujących zadań:
-dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
– dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych,
– dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
– dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej,
– dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content