AktualnościWszystkie

XII sesja Rady Powiatu

30 września odbędzie się XII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Radni będą obradować w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego od godziny 10:00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku XII sesji Rady Powiatu.
3. Wybór sekretarza XII sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołów IX, X i XI sesji Rady Powiatu.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego w I półroczu 2019 roku.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu ostrzeszowskiego w roku szkolnym 2018/2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie powiatu ostrzeszowskiego na 2019 rok,
b) zmian w Wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2019-2022,
c) zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Powiatu w Ostrzeszowie w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
d) przyjęcia Programu współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok,
e) ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie ostrzeszowskim w 2019 roku,
f) rozpatrzenia skargi Anny M. na działanie Zarządu Powiatu,
g) rozpatrzenia skargi Jolanty O. na działalność Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach.
8. Sprawozdanie starosty ostrzeszowskiego z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
9. Wniesienie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zakończenie obrad.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content