Wydziały Starostwa Powiatowego – kontakt

wdt_ID Stanowisko Osoba kontaktowa Numer telefonu Fax pokój
1 Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki
2 Wicestarosta Ostrzeszowski Zofia Witkowska
3 Sekretariat Anna Kunz 62 732 00 40 62 730 17 71 pokój nr 61
4 Sekretarz Powiatu Ireneusz Jeziorny 62 732 00 43 Bud. B I piętro

 

Bezpośredni kontakt do wydziałów:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wydz.  Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju

Wydział Finansowy

Wydział Budownictwa i Środowiska

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Komunikacji

Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi

 

Back to top button
Skip to content