Wydz. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

wdt_ID LP. Stanowisko Osoba kontaktowa Numer telefonu Pokój
1 1. Kierownik wydziału Ireneusz Jeziorny 62 732 00 43 Bud. B; I p.
2 2. Zastępca Kierownika Maria Gąsiorek 62 732 00 56 p.40
3 3. Biuro podawcze L. Kulikovskaya 732 00 44 28
4 4. Informatyk Łukasz Przybył 732 07 66 Bud. B; I p.
5 5. Kadry Bożena Mularczyk 732 00 47 Bud. B; I p.
6 6. Ewelina Sufryd 732 00 57 Bud. B; I p.
7 7. Magdalena Kowalczyk 732 00 49 Bud. B; I p.
9 8. Iwona Marczyk 732 00 45 Bud. B; I p.
10 9. ds. zarządzania kryzysowego Monika Sznayder 732 00 55 p.40
11 10. Aleksandra Mucha 732 00 55 p.40
Back to top button
Skip to content