AktualnościWszystkie

Wspólne posiedzenie komisji

3 września odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Powiatu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
Tematem posiedzenia będzie: sytuacja finansowo-gospodarcza powiatu w stanie ogólnoświatowej pandemii, realizacja zadań inwestycyjno-remontowych zgodnie z planami wydatków w 2020 roku, a także ustalenia z samorządami gminnymi w zakresie ilościowego i finansowego uczestnictwa w Programie modernizacji dróg powiatowych 2020. Na zakończenie członkowie komisji zaopiniują materiały przygotowywane na najbliższą sesję Rady Powiatu. Wstępny termin XXIII sesji ustalono na 14 września.

Pokaż więcej
Skip to content