AktualnościWszystkie

Wsparcie dla pszczelarzy

2 miliony złotych przeznaczył samorząd województwa wielkopolskiego na poprawę warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich. Wnioski o wsparcie można składać do 12 marca 2021 roku do godz. 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w sekretariacie Departamentu Rolnictwa I Rozwoju Wsi, w pokoju 564 przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu (kod pocztowy 61-714). O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby departamentu (nie decyduje data stempla pocztowego).

Zakres zadania obejmuje zakup ciast i past cukrowych stosowanych w dokarmianiu rodzin pszczelich, produkowanych pod nadzorem weterynaryjnym oraz ze stosownym certyfikatem do stosowania dla gatunku Apis Meliffera oraz dystrybucja zakupionych pokarmów wśród pszczelarzy na terenie województwa wielkopolskiego. W ramach realizacji zadania wymaga się, aby dostawca do każdej dostarczonej partii paszy dla pszczół okazał stosowne dokumenty obrazujące dopuszczenie do stosowaniu w dokarmianiu pszczół.

Czas realizacji zadania: do 30.11.2021 r.

Uprawnionymi do składania ofert są:
1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Więcej szczegółów:

https://bip.umww.pl/292—489—k_85—k_77—ogloszeni-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-115100507

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content