AktualnościWszystkie

Wsparcie dla osób usamodzielnianych

Uchwałę w sprawie wysokości pomocy na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej podjęła Rada Powiatu na swojej XXIV sesji. Sesja w formie wideokonferencji odbyła się 28 września.
Przez osobę usamodzielnianą – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – rozumie się osobę pełnoletnią opuszczająca dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, a także – zgodnie  z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – osobę opuszczającą, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.
            Zgodnie z art. 153  w związku z art. 91 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz art. 90a ustawy o pomocy społecznej Rada Powiatu może podwyższyć wysokość kwot pomocy dla osób usamodzielnianych. Dotychczas zasady przyznawania pomocy na zagospodarowanie oraz jej wysokość dla osoby usamodzielnianej regulowały uchwały z kwietnia i grudnia 1012 roku, dlatego postanowiono je uaktualnić.
Zgodnie z nowo podjętą przez Radę Powiatu uchwałą, osoba usamodzielniana na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej otrzyma pomoc na zagospodarowanie w wysokości nie niższej niż 1500 zł, a osoba usamodzielnia na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w kwocie nie niższej niż 1763 zł. 

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content