Na tle ścianki z napisem "www.powiatostrzeszowski.pl" od lewej stoją: starosta Lech Janicki i posłanka Katarzyna Sójka

Wizyta poisłanki na Sejm RP Katarzyny Sójki w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie – spotkanie ze Starostą Ostrzeszowskim

Skip to content