AktualnościWszystkie

Walne Zebranie Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat

Zmiany w statucie, udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, uzupełnienie składu Zarządu, wprowadzenie standardów ochrony małoletnich oraz klauzuli RODO – to najważniejsze sprawy, jakimi zajęło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat w Ostrzeszowie.

Wprowadzone zmiany w statucie mają ułatwić funkcjonowanie stowarzyszenia w przyszłości, między innymi ubieganie się o środki zewnętrzne. Cele Stowarzyszenia rozszerzono o:

 • wspieranie rozwoju działalności edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i turystycznej,
 • działania na rzecz oświaty i wychowania,
 • działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 • wspieranie ochrony środowiska,
 • wspieranie i promowanie alternatywnych, a przyjaznych środowisku źródeł energii,
 • wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych,
 • promocja walorów krajobrazowych i turystycznych,
 • aktywizacja i integracja lokalnych społeczności,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność charytatywna,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów i integracji międzypokoleniowej.

Ponadto zmieniono liczbę członków Zarządu – zapis, że Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym prezesa oraz wiceprezesa, zastąpiono zapisem, że Zarząd składa się z 5 do 7 osób, w tym prezesa oraz wiceprezesa.
W dalszej część posiedzenia skład Zarządu uzupełniono o sekretarza (Maria Gąsiorek), skarbnika (Magdalena Handziuk) i specjalistę ds. social mediów (Magdalena Kułak).
Po przyjęciu sprawozdania z pracy w 2023 roku, które przedstawiła prezes Barbara Szmaj-Szłapik oraz sprawozdania finansowego, które złożyła wiceprezes Zofia Witkowska i sprawozdania Komisji Rewizyjnej przedstawionego przez Arkadiusza Suchaneckiego, członkowie stowarzyszenia jednomyślnie udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Ponadto Walne Zgromadzenie zdecydowało o wprowadzeniu standardów ochrony małoletnich. 15 lutego 2024 r. weszły w życie przepisy wprowadzające STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH – tak zwana Ustawa Kamilka, czyli ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Jest to zmiana systemowa mająca na celu zabezpieczenie praw najmłodszych. Ustawa określa obowiązki pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi oraz osób zatrudnianych i dopuszczanych do takiej działalności.

Na zakończenie posiedzenia członkowie Stowarzyszenia podziękowali za współpracę komendantowi Policji Andrzejowi Harasiowi i powitali nowego – Krystiana Łapińskiego.

W posiedzeniu uczestniczył starosta Dariusz Świtoń i wicestarosta Lech Janicki.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content