AktualnościWszystkie

Urządzenie terenu rekreacyjnego – otrzymaliśmy dofinansowanie

W miejscu dawnych ogródków jordanowskich – przy budynku D Zespołu Szkół nr 2 (przy ul. Zamkowej) powstanie ogólnodostępny teren rekreacyjny – strefa biesiadna z wiatami, grillem i miejscem na palenisko. Obiekt będzie stanowił miejsce spotkań towarzyskich, lekcji w plenerze, integracji, biesiad i koncertów. Z uwagi na swoje położenie, dzięki bliskości parku oraz szkół i przedszkoli, obiekt będzie doskonałym miejscem do plenerowych zajęć dla dzieci i młodzieży, a także idealnym miejscem spotkań seniorów.

Dzisiaj podpisano umowę o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w wysokości 203 193 zł. W imieniu władz samorządowych województwa wielkopolskiego dokument podpisał wicemarszałek Krzysztof Grabowski, a w imieniu powiatu ostrzeszowskiego starosta Lech Janicki i członek Zarządu Powiatu Adam Mickiewicz w obecności wicestarosty Zofii Witkowskiej i skarbnik powiatu Urszuli Mikołajszyk-Machoł.

Umowa określa prawa i obowiązki stron związane z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Ponadto podczas dzisiejszego spotkania podpisano umowę między samorządem województwa wielkopolskiego a samorządem miasta i gminy Mikstat – o ponad trzydziestotysięcznym dofinansowaniu budowy tężni solankowej. Te umowę podpisali: wicemarszałek Krzysztof Grabowski oraz burmistrz Mikstatu Henryk Zieliński w obecności skarbnik Teresy Michalak.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content