AktualnościWszystkie

Stypendium marszałka województwa wielkopolskiego

Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie informuje o możliwości ubiegania się o stypendium marszałka województwa wielkopolskiego.

Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie informuje o możliwości ubiegania się o stypendium marszałka województwa wielkopolskiego.
O pomoc materialną ubiegać się mogą uczniowie, słuchacze i studenci, którzy uczą się lub studiują w trybie dziennym, znajdują się w trudnej sytuacji materialnej a jednocześnie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Średni dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 650 zł netto, z wyjątkiem osób samotnie wychowujących dzieci, kwota ta nie może być wyższa niż 740 zł netto. Kwota ta musi być zgodna z zaświadczeniem o dochodach rodziny za poprzedni rok kalendarzowy.
Wnioski o stypendium dla uczniów zameldowanych na stałe na terenie powiatu ostrzeszowskiego są dostępne w szkołach ponadgimnazjalnych, natomiast dla studentów  w Wydziale Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie. Uczniowie pobierający naukę w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu ostrzeszowskiego, ale zameldowani na stałe w innym powiecie, składają wnioski o stypendium we właściwym dla swojego miejsca zameldowania starostwie powiatowym.
Szczegółowe kryteria udzielania stypendiów zostały określone w regulaminie,
który dostępny jest tutaj: 1.Regulamin Stypendium Marszałka 2013, a tutaj znajdują się wszystkie potrzebne formularze i wnioski: 2.Załącznik nr 1 WNIOSEK O STYPENDIUM DLA UCZNIA 20135.Załącznik nr 4 do Regulaminu 20133.Załącznik nr 2 WNIOSEK O STYPENDIUM DLA STUDENTA SŁUCHACZA 20136.Załącznik nr 5 do Regulaminu 20137.Załącznik nr 6 do Regulaminu 20138.Załącznik nr 7 do Regulaminu 20139.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną do celów stypendialnych.
Ostateczny termin składania wniosków dla uczniów w szkołach upływa 25 września, a dla studentów w Wydziale Oświaty  20 października.
Informacja: Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie tel. 62 732 00 75

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content