AktualnościWszystkie

Sprawozdanie rzecznika konsumentów

Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, powiatowy rzecznik konsumentów w Ostrzeszowie złożył Zarządowi Powiatu sprawozdanie ze swojej działalności w ubiegłym roku.
Funkcję powiatowego rzecznika konsumentów pełni Karol Cieplik, którego Starosta Ostrzeszowski powołał 15 kwietnia 2020 roku, po odejściu wieloletniej rzeczniczki Marioli Guzendy.
Podstawowym zadaniem powiatowego rzecznika konsumentów jest zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. W ubiegłym roku Karol Cieplik udzielił 107 takich porad. 26 razy rzecznik występował do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i inetresów konsumentów; 12 bezpośrednich wystąpień zakończyło się pozytywnie, w pozostałych sprawach przedsiębiorca odmówił uznania roszczeń.
Najczęściej pomocy rzecznika wymagały sprawy dotyczące wad towarów i nienależytego wykonania umowy w takich kategoriach jak: ubiór i obuwie, meble i artykuły wyposażenia wnętrz, urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia elektroniczne i sprzęt komputerowy.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content