Rok Pamięci Powstania Wielkopolskiego

Obchody stulecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego

oraz 100 rocznicy odzyskania niepodległości

w powiecie ostrzeszowskim

STYCZEŃ

Grabów nad Prosną:

– 14.01. – inauguracja obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego,

Kraszewice:

– ogłoszeniekKonkursu fotograficznego „Gminne symbole walki o niepodległość i wolność    w czterech porach roku”,

Kobyla Góra:

– konkurs o Powstaniu Wielkopolskim,

Ostrzeszów – Zespół Szkół nr 1

– 08.01.2018 r.– obchody dnia patrona szkoły –  99 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Ostrzeszowie (gra terenowa, konkurs wiedzy o powstaniu),

LUTY, MARZEC

Grabów nad Prosną:

– imprezy sportowe na hali sportowej w Grabowie nad Prosną,

Ostrzeszów – Zespół Szkół nr 2

– konkurs wiedzy o przebiegu Powstania Wielkopolskiego w naszym regionie,

– Kkonkurs „Moja rodzina w czasie Powstania Wielkopolskiego – zdjęcia, pamiątki, relacje”,

KWIECIEŃ

Kobyla Góra:

Ogólnopolskie Biegi Przełajowe O Puchar Kocich Gór,

Zespół Szkół nr 2

– konkurs na film uczniowski o powstaniu,

– konkurs plastyczny,

Biblioteka Publiczna w Ostrzeszowie

– Powiatowy Konkurs Recytatorski„Poeci dzieciom, dzieci poetom” – recytacja wierszy o tematyce patriotycznej /kategoria wiekowa – młodsze klasy szkół podstawowych/

– Regionalny Konkurs Fotograficzny dla Młodzieży pt. „Ślady niepodległości” organizowany przez: Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916,, Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Ostrzeszów /kategorie wiekowe: szkoły podstawowe i szkoły średnie/

– powiatowy konkurs literacko-poetycki na utwór o tematyce patriotycznej nawiązujący do miejsc, wydarzeń lub postaci historycznych ziemi ostrzeszowskiej; /konkurs będzie odbywał się równolegle do konkursu fotograficznego, konkursy będą miały wspólne podsumowanie/

– powiatowy konkurs plastyczny na pracę o tematyce patriotycznej, w tym kategoria prac przestrzennych; konkurs zakończony wystawąnagrodzonych prac w ostrzeszowskiej bibliotece;

MAJ

Mikstat:

– 3.05. – odsłonięcie tablicy Franciszka Toboły, powstańca wielkopolskiego i śląskiego, przedwojennego burmistrza Mikstatu, pierwszego prezydenta Piły,

Grabów nad Prosną:

– 1/2/3 maja – wernisaż wystawy plenerowej Izby Pamiątek (Biblioteka Publiczna i teren zielony ul. Kaliska 22,

– turniej szkolny „Kocham Cię Polsko”,

– rajd rowerowy do miejsc pamięci,

Kraszewice:

– ogłoszenie konkursu literacko-poetyckiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych poświęconego tematyce walki o niepodległość i obrony wolności,

– 25.05.2018 – Powiatowy Konkurs Wiedzy o Wojnie i Okupacji (biblioteka Gimnazjum            w Kraszewicach),

Czajków:

– 03.05. – uroczysty apel uświetniający obchody odzyskania niepodległości,

Kobyla Góra:

– 3.05. – zasadzenie dębu niepodległości,

– 19.05. – Kobylogórska Noc Pamięci,

Ostrzeszów -Zespół Szkół nr 2

– rajd rowerowy „Śladami Powstania Wielkopolskiego w naszej okolicy”

CZERWIEC

Grabów nad Prosną:

– 01.06. – Dzień Dziecka – III Grabowska Gra Miejska,

– 17.06. – IX Turniej Sołectw – Książenice,

Ostrzeszów – Zespół Szkół nr 2

– rajd rowerowy „Śladami Powstania Wielkopolskiego w naszej okolicy”,

Biblioteka publiczna w Ostrzeszowie

– zakończenie powiatowego konkursu plastycznego na pracę o tematyce patriotycznej, w tym także kategoria prac przestrzennych zakończony wystawąnagrodzonych prac w Bibliotece;

LIPIEC, SIERPIEŃ

Kobyla Góra:

– Inscenizacja historyczna w Ligocie,

Ostrzeszów – ZHR

– 01.08.2018 r. – wspólne śpiewanie pieśni i piosenek powstańczych na Zameczku

WRZESIEŃ

Grabów nad Prosną:

– 09.09. „II BIEG GRABOWSKI” wspólny bieg mieszkańców ulicami miasta połączony                    z festynem,

Kraszewice:

– 01.09. – rozwiązanie konkursu literacko-poetyckiego (ogłoszonego w maju),

Kobyla Góra:

– rajd pieszy szlakiem powstańczym,

– wrzesień, październik – konkurs plastyczny dla uczniów,

Biblioteka Publiczna w Ostrzeszowie

– rozstrzygnięcie Regionalnego Konkursu Fotograficznego dla Młodzieży pt. „Ślady niepodległości” /kategorie wiekowe: szkoły podstawowe i szkoły średnie/; konkurs zakończony wystawą nagrodzonych prac w ostrzeszowskiej bibliotece;

– powiatowy konkurs literacko-poetycki na utwór o tematyce patriotycznej nawiązujący do miejsc, wydarzeń lub postaci historycznych ziemi ostrzeszowskiej; /konkurs będzie odbywał się równolegle do konkursu fotograficznego, konkursy będą miały wspólne podsumowanie/

PAŹDZIERNIK

Mikstat:

– 20.10. – uroczystości z okazji 100 rocznicy konsekracji kościoła farnego w Mikstacie i wizyty prymasa Dalbora,

– wydanie „Gazety Mikstackiej”,

Grabów nad Prosną:

– 20.10. Z okazji Dnia Rodziny – spotkanie z dziećmi urodzonymi w 2017 r.,

Ostrzeszów – Zespół Szkół nr 2

– wycieczka uczniów do Poznania  „Śladami wybitnych Wielkopolan XIX wieku”,

– wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „Powstanie Narodowe”,

LISTOPAD

Mikstat:

– 01.11. – zamontowanie krzyży powstańczych na grobach powstańców wielkopolskich,

– 11.11.  – odsłonięcie tablic z nazwiskami mikstaczan poległych na frontach I wojny światowej i w wojnie polsko-bolszewickiej,

Grabów nad Prosną:

– 9-11.11. – główne uroczystości poświęcone 100 rocznicom,

9 listopada – uroczystość poświęcona obchodom 100-lecia odzyskania niepodległości                 i 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego,

10 listopada – uroczystość w Domu Młodego Rolnika w Bukownicy,

11 listopada – msza św. w intencji ojczyzny w kościele parafialnym w Grabowie nad
Prosną,

-11.11. godz. 18:00 – Wieczór Pieśni i Wierszy Patriotycznych „W szczerym polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi…”,

– konkurs fotograficzny „Piękna nasza Polska cała”,

– konkurs recytatorski „Wiersze ojczyzny pełne”,

Doruchów:

– 11.11.  akademia okolicznościowa z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości,

Kraszewice:

– 08.11. –  XV Biegi Niepodległościowe,

– 11.11. – wieczornica z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, rozstrzygnięcie konkursu „Gminne symbole walki o niepodległość i wolność w czterech porach roku”(ogłoszonego w styczniu),

Czajków:

– 11.11. – obchody odzyskania niepodległości,

Kobyla Góra:

– 11.11. odsłonięcie tablicy pamiątkowej w kościele,

– 11.11. wernisaż prac plastycznych,

– 11.11. do 15 stycznia 2019 roku – założenie Księgi Pamiątkowej,

– listopad 2018 do luty 2019 r.  – emisja stempla pocztowego,

Ostrzeszów – ZHR

– 11.11.2018 r. – gra miejska „Wolne Miasto”- teren – miasto Ostrzeszów,

Ostrzeszów – Zespół Szkół nr 2

– 11.11.2018 r. – akademia z okazji odzyskania niepodległości,

– Konkurs „Moja rodzina w czasie Powstania Wielkopolskiego – zdjęcia, pamiątki, relacje”,

Ostrzeszów – Bractwo Kurkowe (strzelnica)

– 11.11. – strzelanie dla mieszkańców powiatu, śpiewanie harcerskie na strzelnicy

Biblioteka Publiczna w Ostrzeszowie

– Powiatowy Konkurs Recytatorski „Jak kamień z serca” – recytacja wierszy o tematyce patriotycznej /kategoria wiekowa – starsze klasy szkół podstawowych, klasy gimnazjalne i szkoły średnie/

Stowarzyszenie Katolicko-Sportowe Szczęście w Ostrzeszowie

– 10.11. – „Pamięć i Chwała” rajd rowerowy szlakiem upamiętniającym walki powstańcze i Powstańców Wielkopolskich

GRUDZIEŃ

Grabów nad Prosną:

– jasełka bożonarodzeniowe w hali sportowej w Grabowie nad Prosną – zakończenie obchodów rocznicowych,

Doruchów:

– Gminny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim,

– Konkurs Plastyczny pt: „Droga do niepodległości”,

Ostrzeszów – Zespół Szkół nr 1

– uroczyste odsłonięcie obelisku przy ZS nr 1,

Ostrzeszów – Zespół Szkół nr 2

– konkurs na film uczniowski o powstaniu,

– akademia z okazji 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego,

STYCZEŃ 2019 roku

Kobyla Góra:

– 15.01.– odsłonięcie tablicy szlaku powstańczego oraz baneru w Ligocie „Tu rodziła się niepodległa Polska”, premiera filmu dokumentalnego, medalion pamiątkowy,

Muzeum w Ostrzeszowie

– wystawa „Powstańcy Wielkopolski na ziemi ostrzeszowskiej”,

Stacja Bukownica

– rajd rowerowy szlakami powstania,

– maj – koncert piosenek.

Magdalena Kułak
Back to top button
Skip to content