AktualnościWszystkie

Rejestracja pojazdów – komunikat

Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 roku znów obowiązuje termin 30 dni na rejestrację pojazdu, który nie jest pojazdem nowym, a został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE oraz na zawiadomienie o zbyciu bądź nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terenie kraju.

W marcu ubiegłego roku z uwagi na pandemię koronawirusa ustawodawca wprowadził wydłużony do 180 dni termin na powyższe czynności. Przepis ten obowiązywał jednak tylko do 31 grudnia 2020. Od 1 stycznia 2021 powraca termin 30 DNI.

Termin ten obowiązuje wszystkich, którzy sprowadzili lub zakupili pojazd po 1 stycznia 2021 roku.

Przekroczenie 30-dniowego terminu w wyżej wymienionych przypadkach, może/będzie skutkować nałożeniem kary w wysokości od 200 zł do 1.000 zł, dlatego przypominamy o tym obowiązku.

Bardzo prosimy, aby pamiętać, że obecnie interesanci Wydziału Komunikacji są przyjmowani wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu drogą telefoniczną pod numerami: 519 333 090 i 519 333 093  lub drogą elektroniczną pod adresem: https://bezkolejki.eu/powiatostrzeszowski

Zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu, o których mowa wyżej można dokonać elektronicznie za pomocą ePUAP. Można je również wysyłać pocztą lub złożyć osobiście do wystawionej przy wejściu do starostwa urny podawczej. Niezależnie od wybranej formy, do wypełnionych wniosków należy dołączyć kopię dokumentu przenoszącego prawa własności pojazdu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content